Членство

В сдружението могат да членува всеки лекар, биолог, друг специалист с висше образование и всеки специалист по здравни грижи, който работи в областта на хематологията, и приема устава, целите и  задачите на сдружението и плаща редовно членския си внос.

Медицинските специалисти по здравни грижи, работещи в хематологични структури, могат да създават отделна секция към сдружението със самостоятелно ръководство.

Страницата е в процес на разработка!

Цели

Ръководството на Българско медицинско сдружение по хематология е изборен орган със следните задачи: ...

Ръководство

Ръководството на Българско медицинско сдружение по хематология е изборен орган със следните задачи: ...

Членство

Условия, информация и формуляр за членство в сдружението.

Устав

Научни прояви, събития и срещи в областта на хематологията...