Членство

В сдружението могат да членува всеки лекар, биолог, друг специалист с висше образование и всеки специалист по здравни грижи, който работи в областта на хематологията, и приема устава, целите и задачите на сдружението и плаща редовно членския си внос.

Медицинските специалисти по здравни грижи, работещи в хематологични структури, могат да създават отделна секция към сдружението със самостоятелно ръководство.

Изтеглете оттук форма за членство.

Изпратете попълнената форма на адрес:

Проф. д-р Бранимир Спасов – Председател на УС

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, ул. Пловдивско поле №6, 1756 София

тел. 02/ 4542 106 факс: 02/ 4542 107, е-мейл: info@bulgarian-hematology.com

 

Членският внос може да бъде заплатен по банков път по сметката

на Българско медицинско сдружение по хематология ( БМСХ ):   

УНИКРЕДИТ БАНК – КЛОН ЕВРОПА, УЛ.АЛАБИН №58, 1000 СОФИЯ

BG91 UNCR 9660 1075 3424 00

БАНКОВ КОД:   UNCRBGSF 

Моля опишете като допълнително пояснение в платежното нареждане  „членски внос за ….” (напишете годината/годините, за която/които плащате).

 

Формата за on-line регистрация Е В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА!

Цели

Ръководството на Българско медицинско сдружение по хематология е изборен орган със следните задачи: ...

Ръководство

Ръководството на Българско медицинско сдружение по хематология е изборен орган със следните задачи: ...

Членство

Условия, информация и формуляр за членство в сдружението.

Устав

Научни прояви, събития и срещи в областта на хематологията...