Цели

Целите на Българското медицинско сдружение по хематология са:

  1. Да обединява и подпомага членуващите в него специалисти, които работят в областта на хематологията за постигане на общите им задачи;
  2. Да създава условия за професионално развитие и изява на своите членове;
  3. Да популяризира новостите в областта на хематологията;
  4. Да съдейства за развитието на хематологията в България;
  5. Да съдейства за издигане ролята и значението на хематологията в медицината;
  6. Да подпомага развитието на младите специалисти;
  7. Да подпомага работещите в областта на хематологията в диалога и взаимоотношенията им с местната и централна власт, както и с БЛС и НЗОК;
  8. Да подпомага доброволното и безвъзмездно кръводаряване в България;
  9. Да участва в дейността на международните научни организации по клинична и трансфузионна хематология

Цели

Ръководството на Българско медицинско сдружение по хематология е изборен орган със следните задачи: ...

Ръководство

Ръководството на Българско медицинско сдружение по хематология е изборен орган със следните задачи: ...

Членство

Условия, информация и формуляр за членство в сдружението.

Устав

Научни прояви, събития и срещи в областта на хематологията...