РАБОТНА ГРУПА ПО МИЕЛОИДНИ НЕОПЛАЗИИ

Председател: д-р Илина Мичева – УМБАЛ „Света Марина“, Варна
Зам. председател: д-р Гергана Цветкова – УМБАЛ „Александровска”, София
Членове:
проф. д-р Маргарита Генова – СБАЛХЗ, София
проф. д-р Георги Балаценко – СБАЛХЗ, София
д-р Емил Алексиев – СБАЛХЗ, София
д-р Вера Стоева – СБАЛХЗ, София
д-р Стела Димитрова – УМБАЛ „Света Марина“, Варна

д-р Мерлин Ефраим – УМБАЛ „Света Марина“, Варна
д-р Виктория Бабачева – УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив
д-р Нина Петкова – ВМА, София
д-р Лъчезар Богданов – УМБАЛ „д-р Георги Странски“, Плевен

Миелоидни неоплазии

Българското медицинско сдружение по хематология издава списанието "Клинична и трансфузионна хематология" (ISSN 0861-7880) и ...

Лимфоидни неоплазии

Българското медицинско сдружение по хематология издава списанието "Клинична и трансфузионна хематология" (ISSN 0861-7880) и ...

Плазмоклетъчни неоплазии

Българското медицинско сдружение по хематология издава спис...

 

 

Анемии и хеморагични диатези

Българското медицинско сдружение по хематология издави