РАБОТНА ГРУПА ПО ЛИМФОИДНИ НЕОПЛАЗИИ

Председател: Проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм – УМБАЛ „Св. Георги“- ЕАД, Пловдив
Зам. Председател: Доц. д-р Е. Спасов, дм – УМБАЛ „Св.Георги“ ЕАД, Пловдив

Членове:
Доц. д-р Ваня Славчева – УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД, Плевен
Д-р Рая Петрова – УМБАЛ „Ив. Рилски“ ЕАД, София
Д-р Васко Гръкланов, дм – УМБАЛ „Св.Георги“ ЕАД, Пловдив
Д-р Шениз Юзеир – УМБАЛ „Св.Марина“ ЕАД, Варнa
Д-р Стилияна Мишкарова-Петрова – УМБАЛ „Св.Марина“ ЕАД, Варнa

Д-р Иван Николов – ВМА, София
Д-р Мартин Дончев – СБАЛХЗ, София
Д-р Калина Игнатова – СБАЛХЗ, София
Д-р Емел Бекирова – УМБАЛ „Александровска” ЕАД, София

Миелоидни неоплазии

Българското медицинско сдружение по хематология издава списанието "Клинична и трансфузионна хематология" (ISSN 0861-7880) и ...

Лимфоидни неоплазии

Българското медицинско сдружение по хематология издава списанието "Клинична и трансфузионна хематология" (ISSN 0861-7880) и ...

Плазмоклетъчни неоплазии

Българското медицинско сдружение по хематология издава спис...

 

 

Анемии и хеморагични диатези

Българското медицинско сдружение по хематология издави