РАБОТНА ГРУПА ПО ЛИМФОИДНИ НЕОПЛАЗИИ

Председатели:

доц. Иванка Ненова – УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив
доц. д-р Емил Спасов – УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив

Членове:
д-р Лъчезара Шемелекова – УМБАЛ „Александровска”, София
д-р Мартин Дончев – СБАЛХЗ, София
д-р Калина Игнатова – СБАЛХЗ, София
д-р Таня Янкова – СБАЛХЗ, София
д-р Виктория Върбанова – ВМА, София

д-р Рая Петрова – УМБАЛ „Свети Иван Рилски“, София
д-р Катя Сотирова – УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив
д-р Васко Гръкланов – УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив
д-р Хинко Върбанов – УМБАЛ „Света Марина“, Варна
д-р Росен Рачев – УМБАЛ „Света Марина“, Варна
д-р Ваня Попова – УМБАЛ „д-р Георги Странски“, Плевен

Миелоидни неоплазии

Българското медицинско сдружение по хематология издава списанието "Клинична и трансфузионна хематология" (ISSN 0861-7880) и ...

Лимфоидни неоплазии

Българското медицинско сдружение по хематология издава списанието "Клинична и трансфузионна хематология" (ISSN 0861-7880) и ...

Плазмоклетъчни неоплазии

Българското медицинско сдружение по хематология издава спис...

 

 

Анемии и хеморагични диатези

Българското медицинско сдружение по хематология издави