РАБОТНИ ГРУПИ

Миелоидни неоплазии

Българското медицинско сдружение по хематология издава списанието „Клинична и трансфузионна хематология“ (ISSN 0861-7880) и …

Лимфоидни неоплазии

Българското медицинско сдружение по хематология издава списанието „Клинична и трансфузионна хематология“ (ISSN 0861-7880) и …

Болести на плазмоцитната редица

Българското медицинско сдружение по хематология издава спис…

 

 

Анемии и хеморагични диатези

Българското медицинско сдружение по хематология издави

 

Работни групи

Нашите екипи са съставени от високо квалифицирани специалисти в областта си, отдадени изцяло на своята работа.

Списание "Хематология"

Български и чуждестранни автори – специалисти в областта на Хематологията, споделят своя опит с широка аудитория.

Членство

Условия, информация и формуляр за членство в сдружението.

Отчети

Вижте финансовите отчети на дружеството.