РАБОТНА ГРУПА ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ХЕМОПОЕТИЧНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

Председател: доц. д-р Мая Йорданова – УМБАЛ „Царица Йоанна“, София
Членове:
д-р Красен Венков – СБАЛХЗ, София
Д-р Андриана Банкова – СБАЛХЗ, София
д-р Явор Петров – СБАЛХЗ, София
доц. д-р Иван Тонев – СБАЛХЗ, София
проф. д-р Маргарита Генова – СБАЛХЗ, София
проф. д-р Георги Балаценко – СБАЛХЗ, София
д-р Йонка Лазарова – СБАЛХЗ, София
д-р Таня Христова – УМБАЛ „Царица Йоанна“, София
д-р Ирена Влахова – УМБАЛ „Царица Йоанна“, София
проф. д-р Веселина Горанова – УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив
д-р Васко Гръкланов – УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив
проф. д-р Илина Мичева – УМБАЛ „Света Марина“, Варна
доц. д-р Трифон Червенков – УМБАЛ „Света Марина“, Варна
д-р Владимир Геров – УМБАЛ „Света Марина“, Варна
проф. д-р Елисавета Наумова – УМБАЛ „Александровска”, София
проф. д-р Милена Иванова – УМБАЛ „Александровска”, София
д-р Петя Янкова – УМБАЛ „Александровска”, София
Цветелин Луканов – УМБАЛ „Александровска”, София

Миелоидни неоплазии

Българското медицинско сдружение по хематология издава списанието "Клинична и трансфузионна хематология" (ISSN 0861-7880) и ...

Лимфоидни неоплазии

Българското медицинско сдружение по хематология издава списанието "Клинична и трансфузионна хематология" (ISSN 0861-7880) и ...

Плазмоклетъчни неоплазии

Българското медицинско сдружение по хематология издава спис...

 

 

Анемии и хеморагични диатези

Българското медицинско сдружение по хематология издави