Добре дошли в сайта на
Българското медицинско сдружение по хематология!

Членство

Условия, информация и формуляр за членство/регистрация в сдружението.

Новини

Новини и статии в областта на хематологията

Конгреси/конференции

Препоръки към авторите на публикации и статии…

Списание

Български и чуждестранни автори – специалисти в областта на Хематологията, споделят своя опит с широка аудитория.

Работни групи

Тук може да видите работните групи по специалности.

Конференции на доболничната помощ

Конференции и информация за доболнична помощ

Медицински стандарти

Наредби и утвърдени медицински стандарти…

Ръководство

Ръководството на Българско медицинско сдружение по хематология.

Отчети

Вижте финансовите отчети на дружеството.

4 + 15 =

Адрес по регистрация:

1797 София

бул. Климент Охридски 1а

(Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания) – СБАЛХЗ

тел. 052 978866/855

Е-mail: info@bulgarian-hematology.com

Адрес за кореспонденция:

Проф. д-р Илина Мичева – Председател на УС

УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД,

9010 Варна

Бул. „Христо Смирненски“ 1

Клиника по клинична хематология

тел. 052 978866/855

е-мейл: info@bulgarian-hematology.com