ОБУЧИТЕЛЕН МОДУЛ

Обучителен модул в партньорство между СБАЛХЗ и Новартис България. Фокус на обучението е подобряване познанията на специализантите и младите специалисти в областта на диагностиката, стадирането, определянето на риска, лечението и проследяването на пациенти с Миелопролиферативни неоплазии.

Миелопролиферативните неоплазии са група хематологични заболявания, които се характеризират с неконтролирана пролиферация на миелоидни стволови клетки.

Те включват следните нозологични единици: хронична миелоидна левкемия (ХМЛ), първична миелофиброза(ПМФ), полицитемия вера(ПВ), есенциална тромбоцитемия (ET).

За всяка от тях можете да намерите интерактивен клиничен случай, подготвен от водещи специалисти в областта от тук:

https://www.zdrave.novartis.bg/

Присъедини се към нас!

Контaкти