РАБОТНА ГРУПА ПО ХЕМАТОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА

Председател: проф. д-р Маргарита Генова – СБАЛХЗ, София
Заместник председател: д-р Гергана Цветкова – УМБАЛ „Александровска”, София
Членове:
доц. д-р Мая Йорданова – УМБАЛ „Царица Йоанна“, София
проф. д-р Георги Балаценко – СБАЛХЗ, София
доц. д-р Любомир Митев – ВМА, София
д-р Тихомир Диков – СБАЛХЗ, София

Миелоидни неоплазии

Българското медицинско сдружение по хематология издава списанието "Клинична и трансфузионна хематология" (ISSN 0861-7880) и ...

Лимфоидни неоплазии

Българското медицинско сдружение по хематология издава списанието "Клинична и трансфузионна хематология" (ISSN 0861-7880) и ...

Плазмоклетъчни неоплазии

Българското медицинско сдружение по хематология издава спис...

 

 

Анемии и хеморагични диатези

Българското медицинско сдружение по хематология издави