РАБОТНА ГРУПА ПО ХЕМАТОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА

Председател: проф. д-р Маргарита Генова – СБАЛХЗ, София
Заместник председател: д-р Александър Йорданов – УМБАЛ „Свети Иван Рилски“, София

Членове:
доц. д-р Мая Йорданова – УМБАЛ „Царица Йоанна“, София
проф. д-р Георги Балаценко – СБАЛХЗ, София
доц. д-р Любомир Митев – ВМА, София
доц. д-р Трифон Червенков – УМБАЛ „Света Марина“, Варна
д-р Диннар Яха – УМБАЛ „Света Марина“, Варна

Миелоидни неоплазии

Българското медицинско сдружение по хематология издава списанието "Клинична и трансфузионна хематология" (ISSN 0861-7880) и ...

Лимфоидни неоплазии

Българското медицинско сдружение по хематология издава списанието "Клинична и трансфузионна хематология" (ISSN 0861-7880) и ...

Плазмоклетъчни неоплазии

Българското медицинско сдружение по хематология издава спис...

 

 

Анемии и хеморагични диатези

Българското медицинско сдружение по хематология издави