Ръководство

Ръководството на Българско медицинско сдружение по хематология е изборен орган със следните задачи: съставя план за работата на дружеството и за провеждане на конгреси, конференции и други научни прояви; обсъжда предложения за участие в международни и национални научни прояви; грижи се за финансовото състояние на дружеството и неговите прояви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. д-р Бранимир Спасов, дм – председател на УС – Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, София

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
доц. д-р Мая Йорданова – УМБАЛ „Царица Йоанна“, София
доц. д-р Илина Мичева, дм – УМБАЛ „Света Марина“, Варна

ЧЛЕНОВЕ:
проф. д-р Маргарита Генова – СБАЛХЗ, София
доц. Иванка Ненова – УМБАЛ „СветиГеорги“, Пловдив
доц. Веселина Горанова – УМБАЛ „СветиГеорги“, Пловдив
д-р Емил Спасов – УМБАЛ „СветиГеорги“, Пловдив
д-р Камелия Милчева – СБАЛХЗ, София
д-р Александър Йорданов – УМБАЛ „Свети Иван Рилски“, София
д-р Гергана Цветкова – УМБАЛ „Александровска”, София
д-р Доротея Тодориева – УМБАЛ „д-р Георги Странски“, Плевен

Цели

Ръководството на Българско медицинско сдружение по хематология е изборен орган със следните задачи: ...

Ръководство

Ръководството на Българско медицинско сдружение по хематология е изборен орган със следните задачи: ...

Членство

Условия, информация и формуляр за членство в сдружението.

Устав

Научни прояви, събития и срещи в областта на хематологията...