Ръководство

Ръководството на Българско медицинско сдружение по хематология е изборен орган със следните задачи: съставя план за работата на дружеството и за провеждане на конгреси, конференции и други научни прояви; обсъжда предложения за участие в международни и национални научни прояви; грижи се за финансовото състояние на дружеството и неговите прояви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
проф. Илина Димитрова Мичева – УМБАЛ „Света Марина“, Варна

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
проф. Жанет Грудева-Попова – УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив

ЧЛЕНОВЕ:
проф. Бранимир Владимиров Спасов – МБАЛ Сърце и Мозък, Плевен
проф. Веселина Стефчова Горанова-Маринова – УМБАЛ „СветиГеорги“, Пловдив
доц. Мая Николова Йорданова – УМБАЛ „Царица Йоанна“, София
доц. Емил Анков Спасов – УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив
д-р Александър Йорданов Йорданов – УМБАЛ „Свети Иван Рилски“, София8.
д-р Гергана Богданова Цветкова – УМБАЛ „Александровска”, София
д-р Иван Стоянов Киндеков – ВМА, София
д-р Стела Костова Димитрова – УМБАЛ „Света Марина“, Варна
д-р Доротея Костадинова Тодориева-Тодорова – УМБАЛ „д-р Георги Странски“, Плевен

Цели

Ръководството на Българско медицинско сдружение по хематология е изборен орган със следните задачи: ...

Ръководство

Ръководството на Българско медицинско сдружение по хематология е изборен орган със следните задачи: ...

Членство

Условия, информация и формуляр за членство в сдружението.

Устав

Научни прояви, събития и срещи в областта на хематологията...