Списание Хематология

Българското медицинско сдружение по хематология издава списанието „Клинична и трансфузионна хематология“ (ISSN 0861-7880) и предоставя възможност на български и чуждестранни автори – специалисти в областта на Хематологията, да споделят своя опит с широка аудитория. 
Считано от ноември 2014 г. списанието е преименувано на „Клинична хематология“ (ISSN 2367-556X). А от 2015 година – преименувано на „Хематология“ (ISSN 2367-7864).
Предлагаме на Вашето внимание някои от изданията на списанието в електронен формат:
– списание „Клинична и трансфузионна хематология“, XLVI, № 1-2, 2010 год.
  свали оттук
– списание „Клинична и трансфузионна хематология“, XLVІI, № 1-2, 2011 год.
  свали оттук
– списание „Клинична и трансфузионна хематология“, XLVІІI, № 1-2, 2012 год.
  свали оттук
– списание „Клинична и трансфузионна хематология“, XLIX, № 1-2, 2013 год.

свали оттук

– списание „Клинична хематология“, L, № 1-2, 2014 год.

свали оттук

– списание „Клинична хематология“, LI, № 1-2, 2015 год.

  свали оттук

  – списание „Хематология“, LI, № 3-4, 2015 год. –

Методични насоки за диагностика и лечение на хематологични заболявания (Фармако-Терапевтичен Справочник) – 2015 год.

 свали оттук

–  списание „Хематология“, LII, № 1-2, 2016 год. – 

свали оттук

–  списание „Хематология“, LIII, № 1-2, 2017 год. – 

свали оттук

–  списание „Хематология“, LIV, № 1-2, 2018 год. – 

свали оттук

–  списание „Хематология“, LV, № 1-2, 2019 год. – 

– свали оттук

–  списание „Хематология“, LVI, № 1-2, 2020 год. – 

– свали оттук

–  списание „Хематология“, LVII, № 1-2, 2021 год. – 

– свали оттук

– списание „Хематология“, LVIII, № 1-2, 2022 год.

свали оттук

– списание „Хематология“, LIX, № 3-4, 2022 год.

свали оттук

– списание „Хематология“, LX, № 1-2, 2023 год. –

свали оттук

– списание „Хематология“, LXI, № 3-4, 2023 год. 

свали оттук

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ НА СПИСАНИЕ „ХЕМАТОЛОГИЯ“:

ИЗДАТЕЛ: БЪЛГАРСКОТО МЕДИЦИНСКО СДРУЖЕНИЕ ПО ХЕМАТОЛОГИЯ

Главен редактор:

проф. д-р Стефчо Горанов, дмн – УМБАЛ Св.Георги, Пловдив

Зам. Главен редактори:

проф. д-р Георги Балаценко, дм – НСБАЛХЗ, София

Секретар: 

проф. д-р Веселина Горанова-Маринова, дм – УМБАЛ Св.Георги, Пловдив

Уредник, Печат, Графичен дизайн, дистрибуция: 

Георги Сотиров – за контакт: joro@dekobg.com, 0889 546 506