РАБОТНА ГРУПА ПО ПЛАЗМОКЛЕТЪЧНИ НЕОПЛАЗИИ

Председател:
проф. Веселина Горанова – УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив
Членове:
д-р Пенка Ганева – СБАЛХЗ, София
д-р Лидия Гърчева – СБАЛХЗ, София
д-р Антония Недева – ВМА, София
д-р Таня Попова – УМБАЛ „Свети Иван Рилски“, София
д-р Владимир Геров – УМБАЛ „Света Марина“, Варна
д-р Ивайло Христов – УМБАЛ „д-р Георги Странски“, Плевен

Миелоидни неоплазии

Българското медицинско сдружение по хематология издава списанието "Клинична и трансфузионна хематология" (ISSN 0861-7880) и ...

Лимфоидни неоплазии

Българското медицинско сдружение по хематология издава списанието "Клинична и трансфузионна хематология" (ISSN 0861-7880) и ...

Плазмоклетъчни неоплазии

Българското медицинско сдружение по хематология издава спис...

 

 

Анемии и хеморагични диатези

Българското медицинско сдружение по хематология издави