РАБОТНА ГРУПА ПО Болести на плазмоцитната редица

Председател: Проф. Веселина Горанова-Маринова, дм – УМБАЛ „Св.Георги“ гр. Пловдив
Зам.-председател: Д-р Доротея Тодориева, дм – УМБАЛ „Георги Странски“ гр Плевен –

Членове:
Доц. Лидия Гърчева, дм – СБАЛХЗ гр София
Д-р Антония Недева, дм – ВМА гр. София
Д-р Пенка Ганева – СБАЛХЗ гр.София
Д-р Лъчезара Шемелекова – УМБАЛ „Александровска“, гр. София
Д-р Таня Попова – УМБАЛ “Св.Иван Рилски” гр. София
Д-р Катя Сотирова – УМБАЛ „Св.Георги“ гр. Пловдив
Д-р Владимир Геров – УМБАЛ „Св.Марина“ гр. Варна
Д-р Силвия Нанева – УМБАЛ „Георги Странски“ гр. Плевен

Миелоидни неоплазии

Българското медицинско сдружение по хематология издава списанието "Клинична и трансфузионна хематология" (ISSN 0861-7880) и ...

Лимфоидни неоплазии

Българското медицинско сдружение по хематология издава списанието "Клинична и трансфузионна хематология" (ISSN 0861-7880) и ...

Плазмоклетъчни неоплазии

Българското медицинско сдружение по хематология издава спис...

 

 

Анемии и хеморагични диатези

Българското медицинско сдружение по хематология издави