Провеждане на годишен изпит по Хематология под егидата на EHA

мар. 31, 2023 | Новини

Провеждане на годишен изпит по Хематология под егидата на EHA

мар. 31, 2023 | Новини

На 08 юни 2023 г., четвъртък, в хотел „HYATT REGENCY SOFIAЗАЛА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 3“, от 15.00 ч. до 17.30 ч. ще се състои годишният изпит по хематология. Той се  организира от Българското медицинско сдружение по хематология и се провежда под егидата на Европейската хематологична асоциация /EHA/. До изпита се допускат предварително регистрирани кандидати, заявили желание за участие на сайта на EHA. Регистрацията е активна до 16 април 2023 г. https://eha.fyi/EHA_Exam23

Необходимо е кандидатите да се явят един час по-рано – до 14:00 часа и да представят документ за самоличност.

За допълнителни въпроси, моля, свържете се с:

ВАСТЕЛС-България /технически организатор/ – Росица Джурова,

тел: + 359 888 507778