ЗА НАС

Цели

Ръководството на Българско медицинско сдружение по хематология е изборен орган със следните задачи: …

Ръководство

Ръководството на Българско медицинско сдружение по хематология е изборен орган със следните задачи: …

Членство

Условия, информация и формуляр за членство в сдружението.

Устав

Научни прояви, събития и срещи в областта на хематологията…

Проекти

Условия, информация и формуляр за членство в сдружението.

Отчети

Вижте финансовите отчети на дружеството.