Контакти

9 + 8 =

1797 София

бул. Климент Охридски 1а

(Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания) – СБАЛХЗ

Моб. Тел: 0879 104 923

Е-mail: info@bulgarian-hematology.com