Контакти

10 + 9 =

1797 София

бул. Климент Охридски 1а

(Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания) – СБАЛХЗ

Моб. Тел: 0879 104 923

Тел: 02 4542 106

Е-mail: info@bulgarian-hematology.com