Контакти

9 + 5 =

1756 София

ул. Пловдивско поле №6

(Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания) – СБАЛХЗ

Моб. Тел: 0879 104 923

Тел: 02 4542 106

Е-mail: info@bulgarian-hematology.com