Български(БГ)English (UK)

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

6. novini 1

 

                                      

             

 

 

 

 

 

9 март 2021

 

 

Уважаеми колеги!

 

От 1 март до 2 април т.г. Американското дружество по хематология (ASH) провежда едно от своите основни събития: The 2021 Highlights of ASH.

БМСХ е партньор на ASH в популяризирането на събитието сред българското хематологично съсловие. Форумът дава възможност да се запознаете с последните изследвания и иновации, които ще бъдат представени на виртуалната платформа ASH highlights.hematology.org.

Всички сесии от събитието стартират от 3 март до 1 април т.г., със специална възможност за въпроси и отговори на живо.

Можете да се запознаете с темите, програмата на събитието, както и възможностите за регистрация  на уебсайта на ASH: https://www.hematology.org/meetings/highlights

 

 

5 март 2021

 

Уважаеми Дами и Господа,

 

Националната конференция по хематология ще се проведе в периода 16 – 19 септември 2021 г. в РИУ Правец Ризорт, гр. Правец, във вече утвърдилия се като адекватен и приемлив спрямо специфичните условия на продължаващата епидемична обстановка хибриден формат.

 

Можете да изберете начина си на участие в Конференцията спрямо Вашето предпочитание – на място в РИУ Правец Ризорт или дистанционно от друга отдалечена точка чрез индивидуален код за достъп до живото излъчване на Научната програма и доставени с куриерска услуга делегатски материали.

 

Допълнителна информация и регистрационен формуляр ще намерите на сайта на събитието -   https://conference-hematology-2021.com/ 

visia A1 Hematology-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 септември 2020

 

Уважаеми Дами и Господа,

 

Петата Национална среща на хематолозите от доболничната медицинска помощ ще се проведе в периода 23 – 25 октомври 2020 г. в Конгресен център хотел „Интернационал“, к.к. Златни пясъци, в хибриден формат.

 

За първа година делегатите на Срещата имат възможността да участват както на място - в Конгресен център хотел „Интернационал“, така и дистанционно, чрез онлайн връзка с получен предварително по е-мейл индивидуален код за живото излъчване на научните сесии и доставени с куриерска услуга делегатски материали.

 

Допълнителна информация и регистрационен формуляр ще намерите на сайта на събитието -   https://prehospital-hematology-2020.com/.

 

BMSH posterA1 v08         

        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми Дами и Господа,

ЕДИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХЕМАТОЛОГИЯ и

ТРИНАДЕСЕТИ БАЛКАНСКИ ДЕН

ще се проведат в периода 10-13 октомври 2019 г. в RIU Pravets Resort, гр. Правец.

     

      

  I. ОРГАНИЗАТОР

 

БЪЛГАРСКО МЕДИЦИНСКО СДРУЖЕНИЕ ПО ХЕМАТОЛОГИЯ (БМСХ) лого

БЪЛГАРСКО МЕДИЦИНСКО СДРУЖЕНИЕ ПО ХЕМАТОЛОГИЯ (БМСХ)

       

II. ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

 

Председател:

проф. д-р Маргарита Генова, дм

   

Зам. председатели:

проф. д-р Юлиан Райнов, дм

 

проф. д-р Георги Михайлов, дм

   

Членове:

проф. д-р Стефчо Горанов, дмн

 

доц. д-р Валерия Калева, дм

 

проф. д-р Георги Балаценко, дм

 

доц. д-р Евгений Хаджиев, дм

 

проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм

 

проф. д-р Лиана Герчева, дм

 

д-р Лилия Сивчева

Ангелина Василева


 

        

III. НАУЧЕН КОМИТЕТ:

 

Председател:

                                   проф. д-р Георги Балаценко

   

Членове:

                                               проф. д-р Юлиан Райнов

 

                                                                       доц. д-р Валерия Калева

 

                                                                      Димитрина Бачева

 

 

1. ВАЖНИ ДАТИ

 

Активност

Дата

Краен срок за изпращане на резюмета на email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

до 30 юни 2019

Потвърждение за прието участие с доклад или постер

до 30 юли 2019

Ранна регистрация на делегати

до 10 август 2019

Късна регистрация на делегати

от 11 август до 29 септември 2019

Късна регистрация на делегати

от 30 септември 2019 и на място

Ранна заявка на фирми Спонсори

до 30 юни 2019

Късна заявка на фирми Спонсори

от 1 до 30 юли 2019

Официално откриване на Конгреса

10 октомври 2019

Закриване на Конгреса

13 октомври 2019

 

 

2. ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК:

 • Български език и Английски език.

 

3. ОСНОВНИ ТЕМИ:

 • Остри левкемии;
 • Хронична лимфоцитна левкемия;
 • Хронична миелогенна левкемия;
 • Миелопролиферативни неоплазии;
 • Миелодиспластичнии синдроми;
 • Лимфоми;
 • Ходжкинов лимфом;
 • Плазмоцитни неоплазии;
 • Доброкачествени заболявания на кръвта;
 • Хемостаза;
 • Лабораторна хематология;
 • Хемопоеза.Стволови клетки. Микросреда;
 • Експериментална хематология;
 • Лекарствена резистентност. Нови терапевтични агенти и режими;
 • Трансфузионна хематология;
 • Заместителна терапия;
 • Трансплантация на хемопоетични стволови клетки;
 • Качество на живот. Палиативни грижи. Етика;
 • Други.

 

4. АКРЕДИТАЦИЯ:

 Европейския съвет по акредитация в хематологията (ЕСАХ)

Всеки участник в ЕДИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХЕМАТОЛОГИЯ и ТРИНАДЕСЕТИ БАЛКАНСКИ ДЕН 

ще получи Сертификат за участие с фиксирани кредитни точки от БЛС или БАПЗГ за участници и съответно за лектори.

ЕДИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХЕМАТОЛОГИЯ и ТРИНАДЕСЕТИ БАЛКАНСКИ ДЕН ще бъдат

акредитирани по критериите на Европейския съвет по акредитация в хематологията (ЕСАХ) към Европейската

хематологична асоциация с СМЕ кредитни точки,

 

5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНАТА ПРОГРАМА:

РЕЗЮМЕ

Формуляр – резюме бълг. език онлайн (тук)
Формуляр – резюме англ. език онлайн (тук)

УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ:

Краен срок за изпращане: 30 юни 2019

 • Резюметата се изпращат в електронен вид на адрес: congress.hematology2019@gmail.com

 • Резюмето трябва да е подготвено в шрифт Arial, големина 10, междуредие 1,5.

 • Резюметата трябва да бъдат представени на български и английски език.

 • Резюметата трябва да бъдат структурирани в 4 части:

(I.) Цел на изследването, (II.) Материал и методи, (III.) Резултати, (IV.) Заключение

 • Използвайте заглавие, което показва съдържанието на резюмето.

 • Заглавието трябва да бъде изписано с ГЛАВНИ БУКВИ.

 • Избягвайте използването на съкращения в заглавието.

 • За думи, които са съкратени, използвайте пълното наименoвание при употребата им първия път, последвано от стандартното

 • съкращение в скоби.

 • Имената на авторите следва да бъдат изписани по следния начин „Фамилия инициали” (напр. Иванов И, Петров П,…)

 • Задължително е изписването на точните наименования на институцията, в която работи всеки от авторите в поредността –

 • клиника/отделение/лаборатория, болница, град, държава.

 • Задължително е посочването на кореспондиращ автор в текста на e-mail-а и възможности за контакт – клиника/отделение/лаборатория,

 • болница, пощенски код, град, e-mail, телефон.

 •  Моля подчертайте името на автора, който ще представи съобщението или постера.

ПУБЛИКАЦИИ

Одобрените резюмета ще бъдат публикувани в специалното издание, което ще получат всички регистрирани делегати в Конгреса.

ПОСТЕРНИ СЕСИИ

Размерите на таблата за постери са с 80 см ширина/120 см височина.

Авторите ще получат потвърждение за получения абстракт по e-mail, на електронния адрес, от който е изпратено резюмето.

След обсъждане на Научния комитет, авторите ще получат по e-mail потвърждение дали резюмето е одобрено за орална или

постерна презентация, придружено с дата и час на представянето.

6. ЗАЯВКИ УЧАСТИЕ:

 • Чрез формуляр-участие онлайн

 • Чрез формуляр-спонсори онлайн

 • Чрез е-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. РЕГИСТРАЦИОНЕН ПРОЦЕС ЗА УЧАСТИЕ В КОНГРЕСА:

Регистрацията на делегатите на място в „РИУ Правец Ризорт” за получаване на  всички конгресни материали и хотелско настаняване

ще започне в 15.00 ч. на 10 октомври 2019 на Регистрационното бюро на ВАСТЕЛС. Работните часове за регистрация през четирите дни са:

10 октомври 2019 – 15.00 – 20.00 ч

11 октомври 2019 – 08.00 – 20.00 ч

12 октомври 2019 – 08.00 – 19.00 ч

13 октомври 2019 – 08.00 – 13.00 ч

 • Фирмата организатор се ангажира за оказване на пълно съдействие на делегатите по време на Конгреса:
 • Регистрация на делегатите;
 • Настаняване;
 • Предоставяне на конгресни материали;
 • Предоставяне на сертификати за участие;
 • Обща информация и координация.
 • ЗАПОВЯДАЙТЕ В „РИУ ПРАВЕЦ РИЗОРТ”!
 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР

ЛИЧНИ ДАННИ

 
(Фактура се издава на фирмата или на лицето, извършило плащането)

ТАКСА УЧАСТИЕ

ДЕЛЕГАТИ

Ранна такса до
10 август 2019 г.

Късна такса
от 11 август до
29 септември 2019 г.

Късна такса
от 30 септември 2019 г. и на място


 

100 лв.

180 лв.

200 лв.

 
 1. 350 лв.
 2. 370 лв.
 3. 400 лв.
   

/медицински сестри, лаборанти/

50 лв.

80 лв.

100 лв.


 

30 лв.

Таксата включва:

 • Участие в Научните сесии;
 • Достъп до изложбените площи с щандове на фирми-спонсори;
 • Делегатски материали;
 • Сертификат с кредитни точки от БЛС, БАПЗГ, European Board of Acreditation in Hematology;
 • Участие в кафе-паузи;
 • Вечеря „Добре дошли“ на 10 октомври 2019 г.;
 • Обяд на 11 и 12 октомври 2019 г.;
 • Вечеря на 11 октомври 2019 г.;
 • Вечеря на 12 октомври 2019 г.

*Член на БМСХ, заплатил членски внос за 2017, 2018, 2019 г.

**Специализанти и студенти:

Всеки специализант и студент е необходимо да представи оригинално подписано писмо от ръководител на специализация или ръководител на обучението.

 
 
 
 

ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ

RIU Pravets Resort 4*

Настаняване в
единична стая

Настаняване в
двойна стая*

*Редовен член на БМСХ лекари, медицински и немедицински специалисти (членове на БМСХ не по-малко от 3 последователни години)

**Редовен член на БМСХ - специализанти и студенти (при представяне на официален документ)

37 лева/човек/нощ

безплатно

(при изрично посочване на второто лице в стаята)

Делегати нечлен на БМСХ

130 лева/човек/нощ

93 лева/човек/нощ

(при изрично посочване на второто лице в стаята)

Цените са на човек и включват:

 • нощувка със закуска на бюфет;
 • паркинг и интернет;
 • туристически такси.
 

20 лева/стая/нощ

Посочените цени са крайни, чл. 86, ал. 1 ПП на ЗДДС.

*Член на БМСХ, заплатил членски внос за 2017, 2018, 2019 г.

**Специализанти и студенти:

Всеки специализант и студент е необходимо да представи оригинално подписано писмо от ръководител на специализация или ръководител на обучението.

 
Дата на пристигане:
Дата на заминаване:

- При липса на специални изисквания за храненето, изберете стандартно меню.

- При хранителни изисквания или проблеми, моля изберете специална диета и дайте допълнителни насоки.

 

ПОТВЪРЖДЕНИЕ, ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ

Потвърждение на Вашата заявка за участие и хотелско настаняване ще получите до 3 работни дни от датата на изпращане на Вашата заявка. В случай, че не получите потвърждение до 3 работни дни, че е приета и обработена Вашата заявка, моля да се свържете с фирмата организатор на тел: 02 931 11 17.

Всички заявени резервации са валидни 5 работни дни, през който период трябва да бъде осъществено реалното им заплащане. При неспазване на това условие, резервацията се анулира без предупреждение от страна на организатора. При заявка на анулации на хотелско настаняване и/или такса регистрация до 1 юли 2019 г. включително, се възстановява пълната сума по плащането. При частични или пълни анулации след 2 юли 2019 г. – суми не се възстановяват.

При банков превод, банковите такси са за сметка на наредителя на сумата.

Участници в Конгреса, които НЕ са заявили и заплатили предварително хотелското си настаняване, могат да бъдат настанени при заявка в момента на регистрация само при наличие на свободни стаи в посочения хотел. Фирмата организатор НЕ поема отговорност, ако при регистрация на място, няма налични места в посочения хотел.

В периода на Конгреса, не се разрешава организиране от фирми спонсори на съпътващи активности (срещи и други), неодобрени писмено от Организационния комитет.

Моля, отбележете на банковия документ:

1. Вашето име    2. Конгрес хематология    3. За какво плащате

ФОРМУЛЯР ЗА СПОНСОРИ И ИЗЛОЖИТЕЛИ

ДАННИ ЗА СПОНСОРА/ИЗЛОЖИТЕЛЯ

 

ФОРМИ ЗА УЧАСТИЕ

 
Спонсорството Ви осигурява:
 • Изложбен щанд 5м/2м – ниво 1;
 • 1 бр. фирмен симпозиум 60 мин.;
 • Фирмено лого в книжката програма;
 • 2 бр. безплатни такси регистрация
 
Спонсорството Ви осигурява:
 • Изложбен щанд 5м/2м – ниво 1;
 • 1 бр. фирмен симпозиум 30 мин.;
 • Фирмено лого в книжката програма;
 • 1 бр. безплатни такси регистрация.
 
Спонсорството Ви осигурява:
 • Изложбен щанд 3м/2м – ниво 0;
 • 1 бр. фирмен симпозиум 15 мин.;
 • Фирмено лого в книжката програма.
 
Спонсорството Ви осигурява:
 • Изложбен щанд 2м/2м – ниво 0;
 • Фирмено лого в книжката програма.
 
Спонсорството Ви осигурява:
 • 1 бр. фирмена презентация 15 мин.;
 • Фирмено лого в книжката програма.
 
Спонсорството Ви осигурява:
 • Рекламна страница в Книжка с резюмета (до 30 юли 2019);

Важна информация: Щандът се счита за резервиран след получаване на плащането по банковата сметка на Вастелс- България ЕООД:
Райфайзен Банк – RZBB 9155 4037 7528 00 код: RZBBBGSF

 

TАКСА УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФИРМИ-СПОНСОРИ

Такса регистрация

Ранна такса до
10 август 2019

Късна такса
от 11 август до
29 септември 2019

Късна такса
от 30 септември 2019 и на място

Брой
такси

Пълна такса регистрация

350 лева

370 лева

400 лева

 

Таксата включва:

 • Участие в Научните сесии;
 • Достъп до изложбените площи с щандове на фирми-спонсори;
 • Делегатски материали;
 • Участие в кафе-паузи;
 • Вечеря „Добре дошли“ на 10 октомври 2019;
 • Обяд на 11 и 12 октомври 2019 г.;
 • Вечеря на 11 октомври 2019 г.;
 • Вечеря на 12 октомври 2019 г.
 

Такса „бадж“

50 лева

  

Таксата включва:

 • Достъп до изложбените площи с щандове на фирми-спонсори; 
 • Участие в кафе-паузи.
 
 

ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ

RIU Pravets Resort 4*

Настаняване в
единична стая

Настаняване в
двойна стая*

Цена в лева на човек

130 лева/нощ

93 лева/нощ

Цените са на човек и включват:

 • нощувка със закуска на бюфет;

 • паркинг и интернет;

 • туристически такси.

 

20 лева/стая/нощ

Посочените цени са крайни с включено ДДС, чл. 86 ал. 1 ПП на ЗДДС.

*Настаняването в двойна стая е възможно при изрично посочване на второто лице в стаята. При настаняването на един човек се заплаща единична стая.

Дата на пристигане:
Дата на заминаване:

- При липса на специални изисквания за храненето, изберете стандартно меню.

- При хранителни изисквания или проблеми, моля изберете специална диета и дайте допълнителни насоки.

 

ПОТВЪРЖДЕНИЕ, ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ

Потвърждение на Вашата заявка за участие и хотелско настаняване ще получите до 3 работни дни от датата на изпращане на Вашата заявка. В случай, че не получите потвърждение до 3 работни дни, че е приета и обработена Вашата заявка, моля да се свържете с фирмата организатор на тел: 02 931 11 17.

Всички заявени резервации са валидни 5 работни дни, през който период трябва да бъде осъществено реалното им заплащане. При неспазване на това условие, резервацията се анулира без предупреждение от страна на организатора. При заявка на анулации на хотелско настаняване и/или такса регистрация до 1 юли 2019 г. включително, се възстановява пълната сума по плащането. При частични или пълни анулации след 2 юли 2019 г. – суми не се възстановяват.

При банков превод, банковите такси са за сметка на наредителя на сумата.

Участници в Конгреса, които НЕ са заявили и заплатили предварително хотелското си настаняване, могат да бъдат настанени при заявка в момента на регистрация само при наличие на свободни стаи в посочения хотел. Фирмата организатор НЕ поема отговорност, ако при регистрация на място, няма налични места в посочения хотел.

В периода на Конгреса, не се разрешава организиране от фирми спонсори на съпътващи активности (срещи и други), неодобрени писмено от Организационния комитет.

Моля, отбележете на банковия документ:

1. Фирма    2. Конгрес хематология    3. За какво плащате

*Оцветените в червен цвят щандове са резервирани.

 

БАНКОВА СМЕТКА

Банкови сметки за плащане на суми в лева:

РАЙФАЙЗЕН БАНК

Разплащателна сметка:

ВАСТЕЛС-България ЕООД

BG82 RZBB 9155 4037 7528 00

код: RZBBBGSF

ФИРМА ОРГАНИЗАТОР

„ВАСТЕЛС - България” ЕООД
гр. София 1612, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов” 44 
лице за контакт: Йорданка Василева
тел./факс: + 359 2 931 11 17 / втр.118
моб. тел: +359 885 303 075
е-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.wasteels.bg 

 

    

     

                                  

 

Уважаеми колеги,

предлагаме на Вашето внимание информация за European Congress on Thrombosis and Haemostasis (ECTH), който ще се проведе от 2 до 4 октомври 2019 в Глазгоу, Великобритания:

 

http://ecth2019.org/

Twitter:   https://twitter.com/ECTH2019

 
Facebook:   https://www.facebook.com/ECTH2019/

 
LinkedIn Page: 
  https://www.linkedin.com/company/european-congress-on-thrombosis-and-haemostasis-ecth/<https://www.linkedin.com/company/european-congress-on-thrombosis-and-haemostasis-ecth/?viewAsMember=true>

 

LinkedIn Group:  

 

 https://www.linkedin.com/groups/8456268/ 

 

 Postcard 2019 Page 1 Phone

  

    

Postcard 2019 Page 2 Phone

6 март 2019 

Уважаеми Дами и Господа,

От името на проф. Герчева – Председател на Работната група по миелоидни неоплазии, и проф. Генова – Председател на БМСХ, имам удоволствието да Ви поканя за участие в Годишната среща на работната група по Миелоидни неоплазми,която ще се проведе на 17-19 май 2019 г., хотел „Gallery Graphite“ - гр. Варна,и да предоставяследнатаинформация:

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

 

17 май 2019 г.

14:00 – 20:00 Регистрация и настаняване

20:00 - Вечеря

 

18 май 2019 г.

09.00 – 13.00   Научна програма („Нови насоки в диагностиката и лечението на МПН - ASH 2018, CEMPO 2019)

13.00 – 14.30  Обяд

14.30 – 18.00   Предложения за адаптиране на частта „Миелоидни неоплазии“ от Ръководството за диагностика и лечение на хематологичните заболявания.

20.00 - Вечеря

 

19 май 2019 г.

Отпътуване

 

Ще бъдат покрити следните разходи на участниците:

- настаняване /1 или 2 нощувки със закуска/ – хотел „Gallery Graphite“ - гр. Варна

- кафе-паузи по програма, работна вечеря на 17 и 18 май, работен обяд на 18 май

- транспортни разходи

 

Моля да потвърдите участието си до 15 март 2019 г. като посочите:

- период на настаняване

- участие в организирани изхранвания

- специална диета – моля уточнете каква

- начин на транспорт (автомобил, влак, автобус, самолет) и желаете ли съдействие при организирането му