Български(БГ)English (UK)

Внимание! Този сайт използва бисквитки.

Научи повече

Съгласен съм

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна група – Лимфоми и хронична лимфоцитна левкемия

 

4. rabotni grupiПредседател: проф. Михайлов

Зам. Председатели: проф. Грудева ; доц. Хаджиев;

Членове:

д-р Симеонов (НСБАЛХЗ – София)

д-р Игнатова (НСБАЛХЗ – София)

д-р Дончев (НСБАЛХЗ – София)

д-р Катя Сотирова (УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД, гр. Пловдив)

д-р Емил Спасов (УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД, гр. Пловдив)

д-р Йонова (ВМА)

д-р Дамянов (ВМА)

д-р Богданов (УМБАЛ „Г.Странски”)

д-р Рачев (УМБАЛ „Св.Марина”)

д-р Върбанова (НСБАЛХЗ – София)

д-р Гергана Цветкова (УМБАЛ „Александровска”)

д-р Нина Петкова (ВМА)

д-р Тихомир Диков (НСБАЛХЗ – София)

Антоанета Михова (НСБАЛХЗ – София)

 

Програма за 2012/2013 год.:

1.) Работна среща на групата – 17.05.2012 год. гр. София

2.) Актуализация на лимфомен регистър, обобщаване на данните.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Работна група – „Миелопролиферативни заболявания“

 Л. Герчева1 (председател), И.Мичева1 (зам. председател)1, Г. Балаценко2 (асоцииран член на групата), М. Генова2 (асоцииран член на групата), Л. Богданов6, В. Гркланов4, П. Георгиев4, М. Ефраим1, И. Николов3, Н. Петкова3, Б.Спасов2, В. Стоева2, М. Стефанова7, Д. Тодориева6, Д. Тумбева8, Г. Цветкова5, М. Ягорински2

1Клиника по хематология при УМБАЛ „Св. Марина“, Варна;  2Специализирана болница за лечение на хематологични заболявания, София; 3Клиника по хематология при ВМА, София; 4Клиника по хематология при УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив; 5Клиника по хематология при УМБАЛ „Александроска“, София; 6Клиника по хематология при УМБАЛ „Г. Странски“, Плевен ;7Клиника по хематология при УМБАЛ, Стара Загора;8Клиника по Онкология и хематология при УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив

 

Предоставяме на Вашето внимание следните методични указания и формуляри:

- Методично указание за диагноза и лечение на Есенциална тромбоцитемия (ЕТ) 2016 - свалете оттук

Методично указание за диагноза и лечение на Миелодиспластичен синдром (МДС) свалете оттук

- Методично ръководство за диагностика и лечение на Хроничната миелогенна левкемия (ХМЛ) 2016 - свалете оттук

- Методично указание за диагноза и лечение на Полицитемия вера (РV) 2016 - свалете оттук

- Методично указание за диагноза и лечение на Първична миелофиброза (ПМФ) 2016 свалете оттук 

- Формуляр за оценка на симптоми на миелопролиферативнa неоплазмa. Обща оценка на симптома (MPN-SAF TSS) свалете оттук

 

Програма за 2012/2013 год.:

1.) Работна среща на групата – 20.04.2013 год.

2.) Регистър на пациентите с хронична миелогенна левкемия

3.) Регистър на пациентите с миелофиброза

 

Програма за 2016 год.:

1.) Работна среща на групата – 6-7.10.2016 год., Велико Търново

 

 

РЕДОВНА РАБОТНА СРЕЩА НА НАУЧНАТА ГРУПА ПО МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНИ НЕОПЛАЗИИ

 

6-9 октомври 2016

 

Хотел Асеневци – Велико Търново

 

Дневен Ред

 

06.10.2016 г.

 

14 - 19 ч. Регистрация

 

19 – 22 ч. Вечеря

 

07.10.2016 г.  08 – 09ч.

 

Зала А: Административно заседание на групата.  Разделяне на работата на 2 групи: Остри миелопролиферативни неоплазми (Остра миелоидна левкемия и Миелодиспластични синдроми) и Хронични миелопролиферативни неоплазми(Хронична миелоидна левкемия, Първична миелофиброза и Есенциална тромбоцитемия) – модератори: доц д-р Лиана Герчева и доц. д-р Илина Мичева

 

                       09 - 11 ч.

 

Обсъждане на промени в “МЕТОДИЧНИ НАСОКИ за диагностика и лечение на хематологични заболявания (Фармако-Терапевтичен Справочник)” за МДС – доц. д-р Илина Мичева

 

                       11 - 12 ч.

 

Обсъждане на промени в “МЕТОДИЧНИ НАСОКИ за диагностика и лечение на хематологични заболявания (Фармако-Терапевтичен Справочник)” за Хронична миелоидна левкемия – доц. д-р Лиана Герчева                             

 

                       12 – 14 ч.  Работен обяд

 

                       14 – 19 ч. Работа по групи

 

Зала А: Обсъждане на промени в “МЕТОДИЧНИ НАСОКИ за диагностика и лечение на хематологични заболявания (Фармако-Терапевтичен Справочник)” за хронични миелопролиферативни неоплазии – модератор: доц. д-р Лиана Герчева

 

Първична миелофиброза

 

Полицитемия вера

 

Есенциална тромбоцитемия

 

Зала В: Проект на БМСХ „Клинико-лабораторен анализ на пациентите с милеодиспластични синдроми б България съгласно критериите на СЗО класификацията-2008 година и IPSS-R” - модератори: доц. д-р Илина Мичева и гл.ас. д-р Бранимир Спасов

 

Представяне на целите на проекта – проф. Маргарита Генова, председател на БМСХ

 

Предварителни данни УМБАЛ Св.Марина - доц. д-р Илина Мичева

 

Предварителни данни НСБАЛХЗ - гл.ас. д-р Бранимир Спасов

 

Обща дискусия

 

                       20 – 23 ч. Работна вечеря

 

08.10.2016 г. Отпътуване

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Работна група – Лабораторна хематология

 

Председател: проф. Георги Балаценко

Членове:

доц. Д. Попова (ВМА – София)

проф. М. Генова (НСБАЛХЗ – София)

доц. Л. Митев (ВМА – София)

доц. Св.Христова (ВМИ – София)

д-р Т. Диков (ВМИ - София/НСБАЛХЗ)

проф. д-р Ф. Мартинова (УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” – София)

Програма:

1.) Експертна среща на клинични хематолози и патолози от Александровска болница, ВМА, Пловдив, Варна и СБАЛХЗ – 20.06.2012 год. гр. София.

2.) Провеждане на курс на европейски консорциум за флоуцитометрията в хематологията EuroFlow - 28.02-01.03.2013 год. гр.София.

3.) Изработване на методични указания за диагностичните алгоритми, включващи основни подходи и минимален панел от маркери при отделните хематологични нозологии в съответствие с бързо променящото се познание за тяхната биология и навлизането на нови диагностични маркери.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Работна група – Таласемии и вродени коагулопатии

 

Председатели: доц.Валерия Калева и проф. Стефан Горанов

Под-група по таласемии:

Доц. Валерия Калева (Началник Клиника по детска хематология и онкология, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна)

Доц. Петрана Чакърова (Началник Детска клиника, УМБАЛ – Стара Загора);

Д-р Ангелина Стоянова (завеждащ Отделение по детска онкохематология, УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив)

Д-р Мирела Рангелова (Завеждащ Сектор по таласемии и патологични хемоглобини, НСБАЛХ – София)

Д-р Денка Стоянова (Хематологично отделение, СБАЛДОХЗ – София);

Д-р Светла Костова (Клиника по детски болести, УМБАЛ „Г. Странски” – Плевен)

Под-група за хемофилия при деца:

Доц. Валерия Калева (Началник Клиника по детска хематология и онкология, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна)

Доц. Добрин Константинов (Началник хематологично отделение, СБАЛДОХЗ – София)

Д-р Денка Стоянова (Хематологично отделение, СБАЛДОХЗ – София)

Доц. Мария Спасова (Отделение по детска онкохематология, УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив)

Д-р Ангелина Стоянова (Завеждащ Отделение по детска онкохематология, УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив)

Доц. Петрана Чакърова (началник Детска клиника, УМБАЛ – Стара Загора)

Д-р Светла Костова (клиника по детски болести, УМБАЛ „Г. Странски” – Плевен)

Програма:

1.) Изработване на Критерии за изграждане на центрове за комплексно лечение на редки болести в хематологията, съобразно Изискванията на Европейската комисия за разкриване на Референтни центрове по редки болести.

2.) Изработване и приемане на критерии за комбинирано лечение на хроничен хепатит С при пациенти с таласемия.

3.) Среща в рамките на Третата национална конференция на редките болести и лекарства сираци, 14-15.09.2012 год. гр. Пловдив